Chuồng ép được gia công tại Việt Nam theo mẫu thiết kế của Châu Âu. Sản phẩm bảo hành 1 năm.

0972.502.979