Chúng tôi cung cấp đầy đủ những dòng synovex được nhập từ Mỹ.
Chuẩn hàng chính hãng zoetis
– Synovex S
– Synovex H
– Synovex C
– Synovex Plus
– Synovex Implants
– Synovex Revolver Applicator
– Synovex SX-10 Applicator
– Synovex Exact 10 Applicator

0972.502.979