Dao mổ cắt lấy thai bò

Giá lẻ: 79,000 

Báo giá sản phẩm

Dao_mo_cat_lay_thai_bo_0972502979_achau
Dao mổ cắt lấy thai bò

Giá lẻ: 79,000 

Báo giá sản phẩm

0972.502.979