Máy phát hiện thời kỳ động dục bò và ngựa DRAMINSKI EDC

Giá lẻ: 14,500,000 

Báo giá sản phẩm

May_phat_hien_thoi_ky_dong_duc_bo_ngua_draminski_edp_0972502979
Máy phát hiện thời kỳ động dục bò và ngựa DRAMINSKI EDC

Giá lẻ: 14,500,000 

Báo giá sản phẩm

0972.502.979