Nhíp phẫu thuật có mấu 16 cm (Cái)

Giá lẻ: 30,000 

Báo giá sản phẩm

Nhip_co_mau_16cm_vantri0972502979_channuoibo (1)
Nhíp phẫu thuật có mấu 16 cm (Cái)

Giá lẻ: 30,000 

Báo giá sản phẩm

0972.502.979