Ống gen (phối giống) – IMV Pháp

Giá lẻ: 80,000 

Báo giá sản phẩm

Ong_gen_phap_0972502979
Ống gen (phối giống) – IMV Pháp

Giá lẻ: 80,000 

Báo giá sản phẩm

0972.502.979